Attentie: bericht van de voorschoolse opvang (VSO)

Het aantal kinderen dat gebruik maakt van de VSO neemt toe. De ruimte aan de Lissabonweg voldoet hierdoor niet meer. De BSO-ruimte aan de Baarnhoeve is hiervoor een geschiktere locatie. De kinderen hebben hier meer ruimte om te spelen en er is passend materiaal aanwezig.

Met ingang van 6 januari 2020 verhuist de VSO van de Lissabonweg naar de Baarnhoeve.
De kinderen zullen onder begeleiding van de vaste pedagogisch medewerker naar de desbetreffende school gebracht worden.

De kinderen van De Ark gaan lopen en de kinderen die naar De Klimop gaan zullen met de Un1ek-bus vervoerd worden.