Basisschool

De basisschool van De Ark heeft in 2012, 2013 en 2014 het predicaat ‘Excellente basisschool’ ontvangen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Dit predicaat staat voor een hoogwaardig aanbod van onderwijs, ontwikkeling en een goed schoolklimaat. Momenteel krijgt de basisschool van het IKC de waardering “Goed”, de hoogste waardering door de onderwijsinspectie.

We leggen de nadruk op de talenten en kwaliteiten van kinderen. We zijn trots op alle kinderen. Iedereen blinkt ergens in uit! We stellen hoge eisen aan rekenen, taal en lezen: dit is de basis voor de andere vakken. We gaan voor de hoogst mogelijke resultaten. Er is deskundige zorg en ondersteuning voor kinderen die dit nodig hebben. Door de pedagogisch medewerkers, de leerkracht en/of de aanwezige specialisten. Kinderen die meer kunnen, mogen meer. Voor hen hebben we de Topklas.

Klikt u hier voor een introductiefilm over IKC De Ark