Informatiegids

Voor de informatiegids: zie Downloads:
www.kindcentrumdeark.nl/over-ons/downloads/

Aanvullende informatie:

Voor betaling van schoolfonds en schoolreis:
Bankrekening: NL84ABNA0403725755
T
en name van: St. Un1ek Onderwijs inzake De Ark Vlaardingen
Onder vermelding van: Schoolreisje / Schoolfonds + naam kind en groep.