Schooltijden en vakanties

Schooltijden
Groepen 1 t/m 4:
Maandag, dinsdag, donderdag 08.45 – 12.15 en 13.30 – 15.30
Woensdag en vrijdag 08.45 – 12.15

Groepen 5 t/m 8:
Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag 08.45 – 12.15 en 13.30 – 15.30
Woensdag 08.45 – 12.15

De schooldeuren gaan altijd tien minuten van te voren open zodat alle leerlingen tijdig in de groep kunnen zijn. Om zelfstandigheid en rust te bevorderen verwachten wij van ouders dat zij vanaf groep 2 de leerlingen zelfstandig de school binnen laten gaan.

Schoolvakanties 2017 – 2018

Herfstvakantie:
16 oktober t/m 20 oktober 2017

Kerstvakantie:
25 december 2017 t/m 5 januari 2018

Voorjaarsvakantie:
26 februari 2018 t/m 2 maart 2018

Goede Vrijdag:
30 maart 2018

Tweede Paasdag:
2 april 2018

Meivakantie:
30 april 2018 t/m 11 mei 2018

Tweede Pinksterdag:
21 mei 2018

Zomervakantie:
16 juli 2018 t/m 24 augustus 2018

Vakantieopvang en BSO-plusopvang:

In de schoolvakanties zijn de scholen en peuterspeelzalen van UN1EK gesloten: de buitenschoolse opvang is geopend en biedt vakantieopvang.
Op vrije dagen van school (o.a. studiedagen en ADV dagen) buiten de schoolvakanties kunnen ouders gebruik maken van ‘BSO plus opvang’ bij de buitenschoolse opvang.
Op nationale feestdagen zijn álle locaties van UN1EK gesloten.

In de schoolvakanties bieden we ‘vakantieopvang‘ bij de buitenschoolse opvang. Op andere sluitingsdagen van school kunt u gebruik maken van ‘BSO-plus’-opvang.

Buitengewoon verlof

In het magazine van Kindcentrum De Ark – van A tot K dat u elders op deze website kunt vinden, staan de voorwaarden voor het aanvragen van buitengewoon verlof voor uw kind. Bij downloads vindt u het formulier dat u daarvoor kunt invullen.