Schooltijden en vakanties

Schooltijden*

Voor groepen 1 t/m 4:
Maandag, dinsdag en donderdag 08.45 – 14.15 uur (inloop vanaf 08.35 uur)
Woensdag en vrijdag 08.45 – 12.15 uur (inloop vanaf 08.35 uur)

Voor groepen 5 t/m 8:
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 08.45 – 14.15 uur (inloop vanaf 08.35 uur)
Woensdag 08.45 – 12.15 uur (inloop vanaf 08.35 uur)

De schooldeuren gaan altijd tien minuten van te voren open zodat alle leerlingen tijdig in de groep kunnen zijn. Om zelfstandigheid en rust te bevorderen verwachten wij van ouders dat zij vanaf groep 2 de leerlingen zelfstandig de school binnen laten gaan.

* Vanaf schooljaar 2020-2021!

Schoolvakanties 2020-2021

Herfstvakantie:
Maandag 19 oktober t/m vrijdag 23 oktober 2020

Kerstvakantie:
Maandag 21 december 2020 t/m vrijdag 1 januari 2021

Voorjaarsvakantie:
Maandag 22 februari t/m vrijdag 26 februari 2021

Goede Vrijdag:
Vrijdag 2 april 2021

Tweede Paasdag:
Maandag 5 april 2021

Meivakantie:
Maandag 26 april t/m vrijdag 7 mei 2021

Hemelvaart:
Donderdag 13 en vrijdag 14 mei 2021

Tweede Pinksterdag:
Maandag 24 mei 2021

Zomervakantie:
Maandag 19 juli t/m vrijdag 27 augustus

Schoolvakanties 2021-2022

Herfstvakantie:
Maandag 18 t/m vrijdag 22 oktober 2021

Kerstvakantie:
Maandag 27 december 2021 t/m vrijdag 7 januari 2022

Voorjaarsvakantie:
Maandag 28 februari t/m vrijdag 4 maart 2022

Goede Vrijdag:
Vrijdag 15 april 2022

Tweede Paasdag:
Maandag 18 april 2022

Meivakantie:
Maandag 25 april t/m vrijdag 6 mei 2022

Hemelvaart:
Donderdag 26 en vrijdag 27 mei 2022

Tweede Pinksterdag:
Maandag 6 juni 2022

Zomervakantie:
Maandag 11 juli t/m vrijdag 19 augustus 2022

Vakantieopvang en BSO-plusopvang

In de schoolvakanties zijn de scholen en peuterspeelzalen van UN1EK gesloten: de buitenschoolse opvang is geopend en biedt vakantieopvang.
Op vrije dagen van school (o.a. studiedagen en ADV dagen) buiten de schoolvakanties kunnen ouders gebruik maken van ‘BSO plus opvang’ bij de buitenschoolse opvang.
Op nationale feestdagen zijn álle locaties van UN1EK gesloten.

In de schoolvakanties bieden we ‘vakantieopvang‘ bij de buitenschoolse opvang. Op andere sluitingsdagen van school kunt u gebruik maken van ‘BSO-plus’-opvang.

Buitengewoon verlof

In het magazine van Kindcentrum De Ark – van A tot K dat u elders op deze website kunt vinden, staan de voorwaarden voor het aanvragen van buitengewoon verlof voor uw kind. Bij downloads vindt u het formulier dat u daarvoor kunt invullen.