Schooltijden en vakanties

Schooltijden
Groepen 1 t/m 4:
Maandag, dinsdag, donderdag 08.45 – 12.15 en 13.30 – 15.30
Woensdag en vrijdag 08.45 – 12.15

Groepen 5 t/m 8:
Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag 08.45 – 12.15 en 13.30 – 15.30
Woensdag 08.45 – 12.15

De schooldeuren gaan altijd tien minuten van te voren open zodat alle leerlingen tijdig in de groep kunnen zijn. Om zelfstandigheid en rust te bevorderen verwachten wij van ouders dat zij vanaf groep 2 de leerlingen zelfstandig de school binnen laten gaan.

Schoolvakanties 2018 – 2019

Herfstvakantie:
Maandag 22 oktober t/m vrijdag 26 oktober 2018

Kerstvakantie:
Maandag 24 december 2018 t/m vrijdag 4 januari 2019

Voorjaarsvakantie:
Maandag 23 februari 2019 t/m vrijdag 1 maart 2019

Goede Vrijdag:
Vrijdag 19 april 2019

Tweede Paasdag:
Maandag 22 april 2019

Meivakantie:
Maandag 22 april 2019 t/m vrijdag 3 mei 2019

Tweede Pinksterdag:
Maandag 10 juni 2019

Zomervakantie:
Maandag 22 juli 2019 t/m vrijdag 30 augustus 2019

Schoolvakanties 2019 – 2020

Herfstvakantie:
Maandag 21 oktober t/m vrijdag 25 oktober 2019

Kerstvakantie: 
Maandag 23 december 2019 t/m vrijdag 3 januari 2020

Voorjaarsvakantie:
Maandag 24 februari 2020 t/m vrijdag 28 februari 2020

Goede Vrijdag:
Vrijdag 10 april 2020

Tweede Paasdag:
Maandag 13 april 2020

Meivakantie:
Maandag 27 april 2020 t/m vrijdag 8 mei 2020

Hemelvaart:
Donderdag 21 en vrijdag 22 mei 2020

Tweede Pinksterdag:
Maandag 1 juni 2020

Zomervakantie:
Maandag 20 juli 2020 t/m vrijdag 28 augustus 2020

Vakantieopvang en BSO-plusopvang

In de schoolvakanties zijn de scholen en peuterspeelzalen van UN1EK gesloten: de buitenschoolse opvang is geopend en biedt vakantieopvang.
Op vrije dagen van school (o.a. studiedagen en ADV dagen) buiten de schoolvakanties kunnen ouders gebruik maken van ‘BSO plus opvang’ bij de buitenschoolse opvang.
Op nationale feestdagen zijn álle locaties van UN1EK gesloten.

In de schoolvakanties bieden we ‘vakantieopvang‘ bij de buitenschoolse opvang. Op andere sluitingsdagen van school kunt u gebruik maken van ‘BSO-plus’-opvang.

Buitengewoon verlof

In het magazine van Kindcentrum De Ark – van A tot K dat u elders op deze website kunt vinden, staan de voorwaarden voor het aanvragen van buitengewoon verlof voor uw kind. Bij downloads vindt u het formulier dat u daarvoor kunt invullen.