Buitenschoolse opvang

IKC De Ark biedt voorschoolse opvang vanaf 07:30 uur – Locatie Lissabonweg – en naschoolse opvang – Locatie Baarnhoeve – tot 18.30 uur. De kinderen spelen in verschillende groepen voor kinderen van diverse leeftijden. De buitenschoolse opvang is 52 weken per jaar geopend van 07.30 tot 18.30 uur.

In de schoolvakanties zijn alle kinderen welkom in de vakantieopvang bij ‘Vakantie in Holy’. Op sluitingsdagen van school buiten de schoolvakanties is er BSO-plus opvang. De Ark heeft een rijk extra aanbod van activiteiten waar kinderen aan kunnen deelnemen. ‘Omdat leren een Kunst is’

De buitenschoolse opvang voldoet aan strenge kwaliteit- en veiligheidseisen zoals vastgelegd in de Wet Kinderopvang. IKC De Ark is geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang.

Wij nodigen u van harte uit om een kijkje te nemen bij de buitenschoolse opvang. Wilt u een rondleiding aanvragen? Bel dan naar 06 14 87 68 15.