Kunst-BSO

Kindcentrum De Ark biedt:

  • Voorschoolse opvang (vanaf 07:30 uur) op de locatie Lissabonweg.
  • Tussenschoolse Opvang op de locatie Lissabonweg én de locatie Baarnhoeve (groepen 1)
  • Naschoolse opvang in de Kunst-BSO op de locatie Baarnhoeve tot 18.30 uur.
  • De kinderen spelen in verschillende groepen voor kinderen van diverse leeftijden.
  • De buitenschoolse opvang is 52 weken per jaar geopend van 07.30 tot 18.30 uur.
  • Op de Kunst-BSO staan activiteiten in de Kunsten (muziek, zang, beeldende kunst, theater) centraal. Dit als kans om talenten te ontwikkelen, te werken aan de sociaal-emotionele ontwikkeling en als leuke, leerzame en uitdagende activiteiten!

Kijkt u bij “Nieuwsbrieven” voor ons aanbod per periode!

  • In de schoolvakanties zijn alle kinderen welkom in de vakantieopvang bij ‘Vakantie in Holy’ aan de Baarnhoeve. Op sluitingsdagen van school buiten de schoolvakanties is er BSO-plusopvang.
  • De buitenschoolse opvang voldoet aan strenge kwaliteit- en veiligheidseisen zoals vastgelegd in de Wet Kinderopvang. Kindcentrum De Ark is geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang.
  • Wij nodigen u van harte uit om een kijkje te nemen bij de buitenschoolse opvang. Wilt u een rondleiding aanvragen? Belt u dan naar 06 14 87 68 15.