Openingstijden

De buitenschoolse opvang is 52 weken per jaar geopend van 07:30 tot 18:30 uur:

  • Voorschoolse opvang van 07:30 tot aanvang schooltijd
  • Naschoolse opvang vanaf einde schooltijd tot 18:30 uur (op woensdagmiddag is korte naschoolse opvang tot 15:30 uur mogelijk)
  • BSO-plus opvang op sluitingsdagen van school
  • Vakantieopvang van 07:30 tot 18:30 uur