Tussenschoolse opvang

Inschrijven

U kunt uw kind online inschrijven voor tussenschoolse opvang.

Kosten

Aan de tussenschoolse opvang zijn kosten verbonden. U kunt een abonnement nemen voor vaste dagen, het overblijven kost dan € 3,00 per keer. Of u kunt kiezen voor een strippenkaart. Dan wordt er per keer afgerekend. Met een strippenkaart betaalt u € 3,50 per keer. Voor zowel het abonnement als de strippenkaart geldt: meld uw kind a.u.b. op tijd af via het ouderportaal van Kindplanner.

Op de tussenschoolse opvang zijn algemene voorwaarden van toepassing.

Aan-/afmelden

Af-/aanmelden voor de TSO  kan ’s ochtends tot 08:30 uur via het ouderportaal van Kindplanner. U meldt uw kind af als u gebruik maakt van een abonnement en uw kind die dag niet naar de TSO komt. U meldt uw kind aan als u gebruik maakt van een strippenkaart en uw kind die dag naar de TSO komt. Let op: u kunt uw kind vanaf 2018 niet meer telefonisch aan- of afmelden. 

Wijzigen

Via het ouderportaal van Kindplanner kunt u de tussenschoolse opvang van uw kind opzeggen of wijzigen.

Contact

De coördinator van de tussenschoolse opvang is Rachida Arraiani. Voor algemene vragen over tussenschoolse opvang kunt u bellen naar telefoonnummer 06 – 81 68 93 01 (u spreekt de voicemail in).

Lunch

Voor eten en drinken wordt gezorgd. De maaltijd bestaat uit fijn volkoren brood en de kinderen kunnen kiezen uit divers hartig en zoet beleg. Voor het drinken is er keuze uit melk/karnemelk of sinaasappelap/appelsap. Ook worden de kinderen gestimuleerd om minstens één boterham met mes en vork te eten. We houden rekening met kinderen die bepaalde etenswaren of drinken niet mogen hebben. Na het eten kunnen de kinderen buiten spelen, een boekje lezen of samen een spelletje doen.

TSO team

Het TSO team bestaat uit pedagogisch medewerkers van het IKC en vrijwillige TSO medewerkers. Per medewerker worden 10 – 15 kinderen opgevangen. Kinderen van TSO medewerkers kunnen op de dagen dat hun ouders actief zijn als TSO medewerker gratis overblijven. Deze kinderen worden niet meegeteld voor de inzet van het aantal TSO medewerkers. Per locatie zijn minimaal twee TSO medewerkers aanwezig. Wij zijn altijd op zoek naar vrijwilligers tussenschoolse opvang. Meer weten? Kijk op de website van UN1EK.

TSO locatie

De tussenschoolse opvang wordt in leeftijdsgroepen ingedeeld. De kinderen van de groepen 1 en 2 blijven over aan de Baarnhoeve. De kinderen van groep 1/2 tot en met 8 blijven over aan de Lissabonweg.

Binnen- en buitenspelen

Na het eten helpen de kinderen met opruimen. De TSO medewerkers dragen zorg voor de TSO ruimte, waken voor vernielingen en laten de ruimte veeg- en speelschoon achter. De kinderen gaan normaal gesproken na het eten naar buiten. Bij slecht weer kan in de TSO-ruimte worden gespeeld, getekend, geknutseld en/of gelezen.  Ook tijdens de TSO houden we ons aan de gedragsafspraken van het IKC. We letten op ons taalgebruik, er wordt niet gepest en we zijn samen verantwoordelijk voor een gezellig uur. De TSO medewerkers hanteren dezelfde regels en maken geen onderscheid tussen de kinderen. Wanneer een kind zich niet aan de regels houdt tijdens de TSO, wordt de procedure “Gedragsregels tijdens de TSO” gevolgd. In een logboek houden de medewerkers evt. incidenten, afspraken of bijzonderheden bij. Zowel binnen als buiten is er altijd toezicht van de TSO medewerkers.

Procedure gedragsregels TSO

1. De vrijwilliger complimenteert de kinderen bij gewenst gedrag, maar spreekt een kind ook bij ongewenst gedrag. De vrijwilliger meldt na afloop dit bij de TSO-coördinator. De coördinator en vrijwilliger bespreken hoe om te gaan met het gedrag.
2. Indien het kind wederom ongewenst gedrag laat zien, neemt de vrijwilliger wederom contact op met de coördinator. De coördinator meldt het incident bij de teamleider van de basisschool en neemt daarna contact op met de ouders.
3. Bij herhaling van het ongewenste gedrag krijgt het kind een officiële waarschuwing wat inhoudt dat het kind bij een volgend voorval voor bepaalde tijd geen gebruik kan maken van TSO. Er wordt dan door de teamleider van de basisschool contact opgenomen met de ouder(s).
4. Bij de volgend voorval krijgt het kind worden de ouders door de teamleider op de hoogte gesteld van de tijdelijke schorsing.
5. Als alle stappen zijn genomen en er is geen positieve kering in het gedrag dan wordt er overgegaan tot definitieve schorsing van TSO. Dit besluit wordt genomen in gezamenlijk overleg met de directie en de TSO-coördinator. De teamleider maakt de schorsing kenbaar aan de ouders.

Overleg

De TSO-coördinator heeft in ieder geval twee keer per jaar overleg met de directie van het IKC. Vier keer per jaar is er een vergadering van de TSO medewerkers, de TSO coördinator en de teamleider. De TSO-coördinator neemt hiertoe het initiatief. Het reglement tussenschoolse opvang wordt minimaal éénmaal per schooljaar door de TSO coördinator tijdens het overleg met de teamleider bekeken en zonodig, met toestemming van de IKC raad, aangepast.