Leerbedrijf

IKC De Ark is een erkend leerbedrijf. Wij bieden daarbij begeleiding door een mentor en de stagecoördinator. Wij zetten in op de plaatsing van studenten vanuit de volgende opleidingen:

HBO
Pedagogische Academie voor Basisonderwijs
(leerjaar 1 t/m 4; LIO)
Pedagogisch Educatief Medewerker

MBO
Onderwijsassistent
Pedagogisch medewerker
Helpende welzijn
(Niveaus 1 t/m 4)

VMBO
Snuffelstages

Voorwaarden
Plaatsing van stagiaires is afhankelijk van het aantal beschikbare stageplaatsen in de basisschool of kinderopvang. Studenten van de aan De Ark verbonden PABO-opleidingen hebben voorrang op andere opleidingen. Snuffelstages zijn mogelijk voor oud-leerlingen die minimaal in leerjaar 3 van het VMBO zitten.