Ouderaanbod

IKC-Raad
IKC De Ark ziet de ouders als hun belangrijkste partners. In de IKC-Raad is medezeggenschap voor alle werksoorten van het IKC verenigd. Wilt u graag meedenken met ons en denkt u in kansen? U kunt u dan aanmelden bij de voorzitter van de IKC-Raad of via de directie.

Bibliotheek
Binnen het IKC stimuleren wij het leesplezier. Lezen ontwikkelt het denken, de algemene ontwikkeling, ontspant en is goed voor de woordenschat van kinderen. Daarom hebben wij een echte Bibliotheek met een uitleensysteem. Wilt u meewerken als vrijwilliger in de bieb? Meldt u dit dan bij de coördinator, dhr. Van Willigen!

Lift je Leven!
In twaalf weken een gezonde leefstijl leren met gezond eten, gezond bewegen, gezonde financiën en een duurzaam milieu? Dit samen met andere ouders met lef! U vindt hier meer informatie.

Lessen Nederlandse Taal
Wilt u werken aan uw taalontwikkeling? Vindt u dat fijn en gezellig om samen met anderen te doen? Wekelijks bieden wij taallessen aan voor ouders. U kunt zich aanmelden bij Els Boog.

Ik en mijn Kind
Altijd al willen sparren over opvoeden, activiteiten met je kind(eren) en taalontwikkeling. Vindt u dat fijn en gezellig om samen met anderen te doen? Wekelijks komen deze ouders bijeen! U kunt zich aanmelden bij Els Boog.