Over ons

In Kindcentrum De Ark vindt u alle voorzieningen voor kinderen van 0 tot 13 jaar: hele dagopvang (kinderdagverblijf) en Opvang 2-4 jaar (peuterspeelzaal), basisschool, voor-, tussen- en naschoolse- en vakantieopvang plus naschoolse activiteiten. Het kindcentrum is 52 weken per jaar van 07:30 tot 18:30 uur geopend.

Kindcentrum De Ark heeft de christelijke identiteit. Dit is herkenbaar in de verhalen die op de basisschool verteld worden uit de bijbel, de liedjes die worden gezongen en de viering van Pasen en Kerstmis. Belangrijk zijn de kernwaarden waarin medewerkers (in samenwerking met de ouders) de kinderen willen voorbereiden op de maatschappij: verantwoordelijkheid, groei, gelijkwaardigheid, betrouwbaarheid, relaties. Deze kernwaarden zijn niet uniek, maar hebben wel als inspiratiebron de bijbel. De missie van het kindcentrum is, om met de meerwaarde van diversiteit, ontmoeting en het met en van elkaar leren te bewerkstelligen.

Er is één aansturing, één pedagogisch klimaat, één zorgstructuur, eenduidige communicatie en doorgaande leer- en ontwikkelingslijnen voor alle kinderen. Thema’s,  projecten en activiteiten worden op elkaar afgestemd en samen ontwikkeld. We volgen alle kinderen op dezelfde wijze in hun ontwikkeling vanaf het moment van instromen (vanaf 0 jaar) tot aan het moment van uitstromen (tot 13 jaar). Kortom: een sluitend aanbod!

Wat biedt Kindcentrum De Ark nog meer?

Het kindcentrum heeft, naast een excellente basisschool, een bijzonder aanbod:

  • De Topklas, voor leerlingen die meer-presteren en hiervoor een passende impuls krijgen gedurende een ochtend per week.
  • Een Schakelklas voor leerlingen die een extra impuls nodig hebben voor taalontwikkeling en een Familieklas
  • De Familieklas, voor ouders en kinderen die samen willen werken aan de sociaal-emotionele ontplooiing.

Klikt u hier voor een introductiefilm over IKC De Ark