Downloads

IKC-Gids 2019-2020 De Ark

Definitief rapport JO KDV IKC De Ark

Definitief rapport JO KDV Peuterspeelzaal De Ark

Inspectierapport jaarlijks onderzoek peuterspeelzaal De Ark

Definitief rapport JO BSO IKC De Ark

Definitief rapport JO BSO IKC De Ark 2

Definitief rapport KDV IKC De Ark

Protocol-Veiligheid-en-Toezicht-Schoolzwemmen-VSG-2017

UN1EK_Vakantierooster_2019-2020-3

Aanvraag verlof Leerplicht 

Stichting Leergeld

Voorwaarden ruilen en extra opvang Un1ek

Brochure Kindcentrum De Ark

Ondersteuningsprofiel  De Ark 2014-2017

Procedure schooladvies Voortgezet Onderwijs

Klachtenregeling Un1ek onderwijs

Procedure schorsing en verwijdering

Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling De Ark 2019

Brochure identiteit IKC De Ark

Kerstfeest op IKC De Ark – Radioverslag Omroep Vlaardingen:

Smartphone app:
naamloos