Downloads

IKC-Gids 2018-2019 De Ark

Protocol-Veiligheid-en-Toezicht-Schoolzwemmen-VSG-2017

UN1EK-Vakantierooster-Sluitingsdagen 2018-2019

Aanvraag verlof Leerplicht 

Regeling Gem. Vlaardingen – Stroomopwaarts (schoolkosten)

Tarievenlijst kinderopvang 2017

Brochure Kindcentrum De Ark

Inschrijfformulier Studie-O huiswerkklas

Ondersteuningsprofiel  De Ark 2014-2017

M5 Veiligheidsmeter 2017 De Ark

Procedure schooladvies Voortgezet Onderwijs

Klachtenregeling Un1ek onderwijs

Procedure schorsing en verwijdering

Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling

Brochure identiteit IKC De Ark

Kerstfeest op IKC De Ark – Radioverslag Omroep Vlaardingen:

Smartphone app:
naamloos