Downloads

IKC-Gids 2019-2020 De Ark

Inspectierapport jaarlijks onderzoek peuterspeelzaal De Ark

Definitief rapport JO BSO IKC De Ark

Definitief rapport JO BSO IKC De Ark 2

Definitief rapport KDV IKC De Ark

Protocol-Veiligheid-en-Toezicht-Schoolzwemmen-VSG-2017

UN1EK-Vakantierooster-Sluitingsdagen 2019-2020

Aanvraag verlof Leerplicht 

Stichting Leergeld

Voorwaarden ruilen en extra opvang Un1ek

Brochure Kindcentrum De Ark

Ondersteuningsprofiel  De Ark 2014-2017

Procedure schooladvies Voortgezet Onderwijs

Klachtenregeling Un1ek onderwijs

Procedure schorsing en verwijdering

Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling

Brochure identiteit IKC De Ark

Kerstfeest op IKC De Ark – Radioverslag Omroep Vlaardingen:

Smartphone app:
naamloos