Talentontwikkeling

Kindcentrum De Ark richt zich nadrukkelijk op de succesfactoren talent en motivatie om voor kinderen de weg vrij te maken om nog niet herkende talenten te laten herkennen en herkende talenten te laten ontwikkelen. Het is niet te verwachten dat verveling toeslaat in een leeromgeving die elke dag nieuw en anders is. Professionals die hierin werken mogen dromen, en hoe groter de droom, des te meer mensen we aantrekken die die droom helpen realiseren, en hoe groter de basis voor de volgende droom wordt. De uitgangspunten (Talentenkracht):

 • Iedereen is in principe talentvol. De ontwikkeling van een persoon kan alleen tot stand komen door gebruik te maken van die talenten.
 • Jonge kinderen zijn van nature nieuwsgierig. Ze hebben een grote belangstelling voor de wereld om zich heen en een onderzoekende houding.
 • Het zien van talentvol gedrag van kinderen, dit kunnen plaatsen een ontwikkelingsperspectief en het daarnaar handelen is de motor achter de verdere ontwikkeling van talent bij kinderen

Medewerkers staan voor de opgave om deze natuurlijke belangstelling, houding ten opzichte van talenten te herkennen, ruimte te geven en te stimuleren tot ontwikkeling. Van hieruit worden voor specifieke talenten opleidingstrajecten aangeboden met een hoog streefniveau. Wij werken vanuit de volgende talentgebieden:

 • verbaal-linguïstische intelligentie (taalknap: basisschool, kinderopvang en Topklas)
 • logisch-mathematische intelligentie (rekenknap: basisschool en Topklas)
 • visueel-ruimtelijke intelligentie (beeldknap:basisschool, kinderopvang, kunstlessen)
 • muzikaal-ritmische intelligentie (muziekknap: basisschool, kinderopvang, kunstlessen)
 • lichamelijk-kinesthetische intelligentie  (beweegknap: basisschool, kinderopvang, kunstlessen)
 • naturalistische intelligentie (natuurknap: basisschool, kinderopvang, kunstlessen)
 • interpersoonlijke intelligentie  (samen-knap: basisschool, kinderopvang, kunstlessen)
 • intrapersoonlijke intelligentie  (zelf-knap: basisschool, kinderopvang, kunstlessen)
 • existentiële intelligentie  (filosofeerknap: Topklas)

meervoudige intelligentie