Naschools aanbod

Kinderen kunnen voor een klein bedrag regelmatig deelnemen aan verschillende naschoolse activiteiten zoals judo, kookclub, Studie-O (huiswerkklas), koor of peuterdans.
Heeft u interesse, klik op de onderstaande links voor meer informatie.

Judo 2017-2018
Studie-O
Villa Voice 2018