Ouderbijdrage

 

De peuterspeelzaal wordt gesubsidieerd door de Gemeente Vlaardingen.
U betaalt een inkomensafhankelijke ouderbijdrage; deze tabel wordt jaarlijks door de gemeente Vlaardingen vastgesteld.  Uw ouderbijdrage wordt jaarlijks opnieuw berekend op basis van uw belastbaar (bruto) gezinsinkomen. De ouderbijdragetabel 2014 is vanaf januari 2014 van toepassing.

Ouders met een netto gezinsinkomen lager dan 110% van de bijstandsnorm kunnen in aanmerking komen voor volledige vergoeding van de ouderbijdrage voor de peuterspeelzaal via de gemeente Vlaardingen. Zij ontvangen hierover automatisch bericht van de gemeente Vlaardingen.