Rondleiding

Wilt u zo vriendelijk zijn om bij de aanmelding voor de basisschool de volgende zaken mee te nemen?

– kopie identiteitsbewijs ouders en kind (bij niet – Nederlandse nationaliteit)
– burgerservicenummer (sofi-nummer) kind
– gegevens m.b.t. de opleiding van beide ouders

Ik wil graag:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verificatie