Studie-O

Huiswerkbegeleiding voor basisschoolleerlingen

Op woensdagen is er onze huiswerkklas Studie-O. Een medewerker begeleidt elke woensdag (behalve in vakanties) leerlingen van groep 5 t/m 8 bij het maken en het plannen van hun huiswerk en het “leren leren”. Het huiswerk wordt afgestemd met de groepsleerkrachten van de betreffende school. Om 12.15 uur worden de kinderen opgehaald bij de groep en lopen ze gezamenlijk naar het Studie-O Lokaal. Na een korte lunch gaat elke leerling begeleid aan de slag met zijn huiswerk. Om 13.30 uur worden de leerlingen weer bij de ingang van de ingang van de school gebracht.

Heeft u ook belangstelling? Dan kunt u een folder en inschrijfformulier ophalen bij de directie of downloaden van de website. De kosten zijn (voor 1 x per week) 10 euro per maand. Bij voldoende aanmeldingen start er een tweede groep op donderdagmiddag.

Studie-O

De huiswerkklas