Studie-O

Huiswerkbegeleiding voor basisschoolleerlingen

Op woensdagen is er onze huiswerkbegeleiding Studie-O. Een medewerker begeleidt elke woensdag (behalve in vakanties) leerlingen van groep 5 t/m 8 bij het maken en het plannen van hun huiswerk en het “leren leren”. Het huiswerk wordt afgestemd met de groepsleerkrachten van de betreffende school. Om 12.15 uur verzamelen de kinderen in het lokaal. Na een korte lunch gaat elke leerling begeleid aan de slag met zijn huiswerk. Om 13.30 uur worden de leerlingen weer bij de ingang van de ingang van de school gebracht.

Heeft u ook belangstelling? Dan kunt u uw kind aanmelden bij de leerkracht. De kosten zijn (voor 1 x per week) 10 euro per maand.