Bewegingsonderwijs en dans

Kinderen krijgen op de De Ark in:

  • de peutergroepen, groep 1 en 2 dagelijks spel- en gymlessen in het speellokaal of op het kleuterplein.
  • groep 3 en 4 één maal per week gymnastiek door de vakleerkracht en één maal per week dansles.
  • groep 5 één maal per week gymnastiek door de vakleerkracht en één maal per week zwemles in Zwembad De Kulk.
  • groep 3 t/m 8 één maal per week gymnastiek door de vakleerkracht en één maal per week dansles.