Samen met uw kind naar school

De Familieklas biedt ouders de kans om samen met hun kind te werken aan zijn of haar ontwikkeling. Soms is opvoeden wel eens lastig, soms is het voor kinderen lastig om met de eigen gevoelens  om te gaan. Vaak merken we dit in de veilige omgeving van kinderen: in het gezin of in de groep. In de Familieklas gaan er vijf kinderen met hun ouders één dagdeel per week naar het IKC. Daar leren kinderen zichzelf beter kennen en om te gaan met hun eigenheden. Ouders zijn hierbij de onmisbare schakel in de driehoek kind – ouders – onderwijs/opvang en leren in de Familieklas om te gaan met de eigenheden van hun kind en krijgen hiervoor bruikbare tools aangereikt. In het tweede dagdeel worden kinderen gecoacht in de groep en wordt er zo de aansluiting gemaakt met de groep en de pedagogisch medewerker of de leerkracht.

De Familieklassen worden geleid door een kindercoach-leerkracht en een gedragsspecialist. Er is een Familieklas voor peuters en kleuters en een Familieklas voor groep 3 t/m 5. Heeft u belangstelling voor de Familieklas? Maakt u dan een afspraak met de leerkracht van uw kind of de zorgcoördinator. Voor werkgevers hebben wij een informatiefolder beschikbaar.