Ouderportaal

Excellente basisschool

Excellente basisschool


De basisschool van De Ark heeft in 2012, 2013 en 2014 het predicaat ‘Excellente Basisschool’ ontvangen uit handen van Sander Dekker, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en minister-president Mark Rutte. Dit houdt in dat de school meerdere jaren opeenvolgend bovengemiddeld presteert op leerresultaten, pedagogisch klimaat, leer- en ontwikkelingsaanbod, expertise bij medewerkers en het planmatig werken. Ook in recente waarderingsonderzoeken voor ouders, leerlingen en medewerkers scoort de school hoog. Hiermee behoort de school tot de beste basisscholen van Nederland.

Het IKC heeft haar uitgangspunten en beleidsvoornemens verwoord in een vierjarig plan wat wordt vertaald in jaarplannen. De basisschool, met ca. 280 leerlingen, heeft een breed ‘voedingsgebied’ van kinderen uit de wijk Holy tot aan de grenzen van Schiedam en de Westwijk.