Ouderportaal

De eerste week van het nieuwe schooljaar in de Meerjarengroep!

De eerste week van het nieuwe schooljaar in de Meerjarengroep!

De eerste week zit er weer op.  We hebben een hoop gedaan. Zo hebben we met elkaar kennismakingspelletjes gedaan zodat iedereen elkaar goed leert kennen. De komende weken zitten we in de 'Gouden Weken'. Tijdens de Gouden Weken besteden we aandacht aan een goede groepsvorming. 

Met elkaar hebben we besproken welke afspraken wij belangrijk vinden in de klas. Volgende week gaan we hier mee verder.

De kinderen hebben deze week ook twee keer gymles gehad. Op de dinsdag krijgt groep 6/7 les van meester Neville en donderdag alle kinderen van meester Rob. 

Er is ook hard gewerkt met de taal- ,reken-, en spellinglessen. Daarbij hebben we veel gebruik gemaakt van de coöperatieve werkvorm “tweepraat”. Hierbij gaan de leerlingen in tweetallen met elkaar in gesprek over de desbetreffende opdracht die zij van de leerkracht hebben gekregen. 

Er zijn nieuwe boeken binngekomen in de bibliotheek. De kinderen hebben allemaal een leesboek uitgezocht, waar zij de komende weken lekker uit gaan lezen.