Ouderportaal

Leerbedrijf

Leerbedrijf

IKC De Ark is een erkend leerbedrijf. Wij bieden daarbij begeleiding door een mentor en de stagecoördinator. Wij zetten in op de plaatsing van studenten vanuit de volgende opleidingen:

HBO
Pedagogische Academie voor Basisonderwijs
(leerjaar 1 t/m 4; LIO)
Pedagogisch Educatief Medewerker

MBO
Onderwijsassistent
Pedagogisch medewerker
Helpende welzijn
(Niveaus 1 t/m 4)

VMBO
Snuffelstages

Voorwaarden
Plaatsing van stagiaires is afhankelijk van het aantal beschikbare stageplaatsen in de basisschool of kinderopvang. Studenten van de aan De Ark verbonden PABO-opleidingen hebben voorrang op andere opleidingen. Snuffelstages zijn mogelijk voor oud-leerlingen die minimaal in leerjaar 3 van het VMBO zitten.