Ouderportaal

Rondleiding en aanmelden

Rondleiding en aanmelden

Inschrijven voor onderwijs

U kunt een afspraak maken voor een rondleiding op de basisschool van het IKC via het inschrijfformulier op deze pagina. Wij schrijven de kinderen in vanaf de leeftijd van 1 jaar. Is uw kind ouder dan 1, wilt u dan zo spoedig mogelijk een afspraak met ons maken? U wordt dan door ons benaderd voor een afspraak.

De teamleider zal u dan vertellen over onze werkwijze, het aanbod en het schoolklimaat. Natuurlijk heeft u dan ook de ruimte om uw eigen vragen te stellen.

Wilt u zo vriendelijk zijn om de volgende zaken mee te nemen?
  • kopie identiteitsbewijs ouders en kind (bij niet – Nederlandse nationaliteit)
  • Burgerservicenummer (sofinummer) kind
  • gegevens m.b.t. de opleiding van beide ouders

Inschrijven voor opvang

Inschrijven
Voor de opvang schrijft u uw kind online in via het ouderportaal van Kindplanner.
Als u nog geen klant bent bij UN1EK Opvang kunt u zich inschrijven voor het ouderportaal via het registratieformulier. Wanneer u al een account hebt voor uw kind en ook opvang wilt aanvragen voor een broertje of zusje, kunt u dit doen via het bestaande account op het ouderportaal. U kunt uw andere kind aan dit account toevoegen door te klikken op de groene knop met het pictogram van een pijltje naar beneden, rechts van uw naam of de naam van uw kind. Klik vervolgens op de groene knop met een plusje erop met de tekst ‘Broertje/Zusje toevoegen’.

Bekijk voor de uitgebreide uitleg over het Ouderportaal de video.Kijk voor alle andere informatie over inschrijven voor opvang en het ouderportaal op de website van UN1EK. In het oranje UN1EK blok op deze pagina vindt u alle handige links.

Plaatsing
U ontvangt een inschrijfbevestiging en, wanneer er plaats is, een plaatsingsovereenkomst waarin alle relevante gegevens zijn opgenomen. De plaatsing van uw kind start per de 1e of de 16e van de maand en eindigt wanneer hij of zij de basisschool verlaat.

Kennismakingsgesprek
Voor aanvang van de plaatsing heeft u een kennismakingsgesprek met de pedagogisch medewerkers van de groep van uw kind. Tijdens dit gesprek ontvangt u een informatieboekje over buitenschoolse opvang. Ook maakt u afspraken over het wennen van uw kind. Eenmaal per jaar heeft u met de pedagogisch medewerker een ‘Kind in beeld’ gesprek. Dan spreken we de ontwikkeling en het welbevinden van uw kind in de groep.

Informatie van UN1EK

Voor de opvang schrijft u zich online in via het ouderportaal van Kindplanner. Het ouderportaal biedt u één centrale plek voor het regelen van de opvang van uw kind. Hier kunt u o.a. uw kind inschrijven, inzien op welke dagen uw kind wordt verwacht op de opvang en afwezig melden. Ook kunt u gebruik maken van de Ouderapp.

Als u nog geen klant bent bij UN1EK Opvang kunt u zich inschrijven voor het ouderportaal via het registratieformulier. Wanneer u al een account hebt voor uw kind en ook opvang wilt aanvragen voor een broertje of zusje, kunt u dit doen via het bestaande account op het ouderportaal. 

Meer informatie

Uitleg over het ouderportaal
Veelgestelde vragen
Direct naar het ouderportaal

Aanvraagformulier rondleiding

Gegevens ouders

Gegevens kind


Ik wil een rondleiding aanvragen voor