Ouderportaal

Ouderbijdragen

Ouderbijdragen


De peuterspeelzaal


…wordt gesubsidieerd door de Gemeente Vlaardingen. U betaalt een inkomensafhankelijke ouderbijdrage; deze tabel wordt jaarlijks door de gemeente Vlaardingen vastgesteld.  Uw ouderbijdrage wordt jaarlijks opnieuw berekend op basis van uw belastbaar (bruto) gezinsinkomen. Ouders met een netto gezinsinkomen lager dan 110% van de bijstandsnorm kunnen in aanmerking komen voor volledige van de ouderbijdrage voor de peuterspeelzaal via de gemeente Vlaardingen. Zij ontvangen hierover automatisch bericht van de gemeente Vlaardingen.

De basisschool


…vraagt van u een jaarlijkse vrijwillige bijdrage van 25 euro. U ontvangt daarover in het najaar een brief. Voor meer informatie klikt u op onze bijlage van de IKC-Gids: Vrijwillige Ouderbijdrage.

De basisschool


…vraagt van u een jaarlijkse verplichte bijdrage van 20 euro om de excursies te bekostigen die wij met de kinderen maken. Wij mogen deze niet uit overheidsgelden betalen. Elke jaar gaan de groepen van de basisschool met behulp van dit bedrag op excursie naar één of meerdere leuke en leerzame bestemmingen.

Heeft u moeite om deze bedragen te betalen dan kunt u gebruik maken van de regelingen bij Stichting Leergeld.

Voor betaling van de ouderbijdrage of excursies van de basisschool:
Bankrekening: NL84ABNA0403725755
Ten name van: St. Un1ek Onderwijs IKC De Ark Vlaardingen
Onder vermelding van: Excursies of Ouderbijdrage + naam kind en groep.