Ouderportaal

Ouderbijdragen

Ouderbijdragen

De peuterspeelzaal

…wordt gesubsidieerd door de Gemeente Vlaardingen. U betaalt een inkomensafhankelijke ouderbijdrage; deze tabel wordt jaarlijks door de gemeente Vlaardingen vastgesteld.  
Uw ouderbijdrage wordt jaarlijks opnieuw berekend op basis van uw belastbaar (bruto) gezinsinkomen. Ouders met een netto gezinsinkomen lager dan 110% van de bijstandsnorm kunnen in aanmerking komen voor volledige van de ouderbijdrage voor de peuterspeelzaal via de gemeente Vlaardingen. Zij ontvangen hierover automatisch bericht van de gemeente Vlaardingen.

De basisschool

Geen vrijwillige ouderbijdrage.
UN1EK vindt dat ieder kind het recht heeft op gelijke toegang tot onderwijs en alle ervaringen en activiteiten die daarbij horen, ongeacht de financiële positie van ouders of verzorgers. Daarom wordt er op de IKC’s van UN1EK vanaf 1 augustus 2024 geen vrijwillige ouderbijdrage meer gevraagd aan ouders/verzorgers.