Ouderportaal

Naschools aanbod

Naschools aanbod

Kinderen kunnen voor een klein bedrag deelnemen aan verschillende naschoolse activiteiten. Momenteel bieden wij de volgende activiteiten:

  • Judo
  • Huiswerkklas
In schooljaar 2020-2021 is het naschools aanbod door een eenmalige subsidie uitgebreid.
Deze lessen kunnen kosteloos worden aangeboden. Ouders hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen. Het gaat hier om:

  • Mediakunstlessen
  • Danslessen
  • Dramalessen
  • Training: ik kies voor zelfcontrole
  • Spelen met muziek (voor kleuters)
  • Rekenmaat-lessen (extra begeleiding op taal/spelling/rekenen)