Kindcentrum De Ark

In Kindcentrum De Ark zijn alle kinderen van 0 tot 13 jaar welkom om te spelen, ontmoeten, leren en hun creativiteit en eigen talent te ontwikkelen.   Lees meer

Hele dagopvang

De hele dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar, is 52 weken per jaar geopend van 07:30 tot 18:00 uur. U bent van harte welkom voor een rondleiding.   Lees meer

Opvang 2-4

In de 'opvang 2-4' (peuterspeelzaal) kunnen kinderen van 2 tot 4 jaar spelen en leren. Door ontwikkelingsgerichte spelletjes en VVE activiteiten bereiden we kinderen voor op een goede start in de basisschool.   Lees meer

Basisschool

Basisschool De Ark heeft in 2012 én 2013 het predicaat 'Excellente basisschool' ontvangen. Dit staat voor een hoogwaardig onderwijsaanbod en een goed schoolklimaat.   Lees meer

Buitenschoolse opvang

Kindcentrum De Ark biedt voor-, tussen en naschoolse opvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Op woensdagmiddag is er de Kunst BSO.   Lees meer

Omdat leren een Kunst is…

Kindcentrum De Ark heeft een bijzonder aanbod op twee gebieden. De Topklas, waar leerlingen die hoog presteren een passend aanbod krijgen en de Kunstklassen waar alle leerlingen hun creatieve talent kunnen ontwikkelen. Lees meer