Ouderportaal

Integraal aanbod

Integraal aanbod

Integraal aanbod

Een kindcentrum doet meer dan alleen opvang en onderwijs verzorgen. Kindcentrum De Ark heeft intensieve samenwerkingen met partners van buiten het kindcentrum, zoals gezins- en zorgspecialisten, professionals op het gebied van leerontwikkeling, maar ook op het gebied van muzikale, sportieve en creatieve ontwikkeling. We stellen ze hierbij graag aan u voor.

Logopedie

IKC De Ark werkt samen met Logopediepraktijk Tanja Poot. Kinderen kunnen daardoor logopedie op het IKC genieten. Hierdoor zijn de lijnen kort met de basisschool of de kinderopvang en mist uw kind niet onnodig lestijd. Uw kind wordt door de logopedist opgehaald uit de groep en weer teruggebracht.

Meer weten

Stichting Aanzet

Stichting Aanzet is op verschillende manieren betrokken bij ons IKC. Zij leveren hun aandeel bij de Familieklas en bieden een aanbod voor onze ouders aan zoals:

  • Lift je leven
  • Ik en mijn kind
  • Lessen Nederlandse taal

Meer weten

De Schoolbieb

IKC De Ark heeft een goede samenwerking met de bibliotheek. Zo hebben we een eigen bibliotheekvestiging op school (de schoolbieb) waar kinderen boeken kunnen ruilen, enthousiast gemaakt kunnen worden voor nieuwe boeken en leren hoe een bibliotheek werkt.

Meer weten

Schoolmaatschappelijk werk

Een van de medewerkers van Minters is één dagdeel per week op school aanwezig. Zij is als schoolmaatschappelijk werker de link naar het Wijkteam. Op het moment dat er ondersteuning nodig is voor een kind of gezin dat valt buiten het vaste aanbod van de school kan zij betrokken worden. Zij kan meedenken, adviseren en gesprekken voeren met ouders en/of kind. Dit is altijd op basis van een hulpvraag en met toestemming van ouders. 

Meer weten

VIB - sporttoernooien en clinics

We werken met Vlaardingen in Beweging samen als het gaat om sporttoernooien en clinics buiten schooltijd. We houden contact met onze buurtsportcoach en doen met onze school mee aan verschillende sporttoernooien. We informeren ouders en kinderen over de clinics die bij de verschillende verenigingen gegeven worden. 

Meer weten

KADE 40 - Vlaardingse Schatten

IKC De Ark werkt al jaren samen met KADE40. We nemen deel aan de Vlaardingse Schatten met alle groepen van de basisschool. De groepen gaan elk jaar naar een culturele instelling binnen Vlaardingen en krijgen op school les van vakdocenten van KADE40. Het gaat hier om bijvoorbeeld lessen in dans, drama en mediakunst. Ook zijn er losse onderwijsprojecten waaruit wij een keuze kunnen maken.

Meer weten