Ouderportaal

De Familieklas

De Familieklas

De Familieklas biedt ouders de kans om samen met hun kind te werken aan zijn of haar ontwikkeling. Soms is het voor kinderen lastig om met de eigen gevoelens om te gaan en soms is opvoeden gewoon lastig. Vaak zien we dit in ‘moeilijk gedrag’ terug en merken we dit vooral in de veilige omgeving van kinderen: in het gezin of in de groep. In de Familieklas gaan er ca. vijf kinderen met hun ouder(s)/verzorger(s) één dagdeel per week naar school. Daar leren kinderen zichzelf beter kennen en om te gaan met hun eigenschappen. Ouders zijn hierbij de onmisbare schakel in de driehoek kind – ouders – onderwijs/opvang. Ouders leren in de Familieklas om te gaan met de eigenheden van hun kind en krijgen hiervoor bruikbare tools aangereikt. In het tweede dagdeel worden kinderen gecoacht in de groep en wordt zo de aansluiting gemaakt met de groep en de pedagogisch medewerker of de leerkracht.

Wanneer is de familieklas iets voor uw kind?

  • als er op school zorgen zijn over het gedrag van uw kind
  • als uw kind didactisch moeilijk mee komt met de groep
  • als u zich zorgen maakt over het gedrag van uw kind
  • als de samenwerking tussen de leerkracht en uw kind niet fijn verloopt
  • als de samenwerking tussen u en uw kind niet fijn verloopt
  • als uw kind moeite heeft met fouten maken, snel boos wordt, moeilijk zijn emoties kan verwoorden etc.
De Familieklas wordt geleid door een kindercoach/leerkracht en een gedragsspecialist. Er is een Familieklas voor groep 3 t/m 5 (dinsdagochtend) en een Familieklas voor peuters en kleuters (donderdagochtend)   Er is ongeveer 40% tijd voor de didactische lesstof en 60% tijd voor sociaal emotionele activiteiten en leerdoelen. Hierdoor ontstaat er verbinding tussen zorg, thuis en onderwijs. Leerlingen ervaren de samenwerking en betrokkenheid van thuis en school.
Dit beïnvloedt de ontwikkeling van de leerling positief.