Ouderportaal

De huiswerkklas

De huiswerkklas

Elke dinsdag (behalve in vakanties) begeleidt Juf Ashley leerlingen van de groepen 5 tot en met 8 bij het maken en het plannen van hun huiswerk. Bovendien wordt er aandacht besteed aan het “leren leren”. De leerlingen in groep 7 en 8 worden dan vooral geholpen met het plannen van het huiswerk. De leerlingen zullen tijdens de huiswerkbegeleiding ongeveer driekwart van een werkblad maken en het andere kwart thuis. Samen maken wij, met behulp van de agenda, een planning. Wanneer moet het huiswerk ingeleverd worden? Wanneer ga je het thuis afmaken? Dit huiswerk wordt afgestemd met de leerkrachten.

Om 14:15 uur verzamelen de kinderen in het lokaal van groep 7/8. De leerlingen van groep 5 en 6 hebben tot 15:00 uur de tijd om aan het huiswerk te werken en te leren voor de toetsen. De leerlingen van de groepen 7 en 8 hebben nog een kwartier extra de tijd, dus tot 15:15 uur om het huiswerk af te maken. In het laatste kwartier maken wij, indien nodig, ook een planning om het huiswerk thuis af te maken of voor het leerwerk. Om 15:00 of 15:15 uur worden de leerlingen naar de ingang van het schoolgebouw begeleid.

Heeft u belangstelling?

Dan kunt u uw kind(eren) aanmelden bij de groepsleerkracht. De kosten bedragen 10 euro per maand. Elke eerste dinsdag van de maand kunt u €10 contant voldoen bij juf Ashley of overmaken op het rekeningnummer van De Ark. U kunt er ook voor kiezen om eenmalig 100 euro voor het hele schooljaar aan juf Ashley te geven of over te maken op het rekeningnummer van De Ark.

In het schooljaar 2020-2021 is door een eenmalige subsidie de huiswerkklas kosteloos. Ouders zijn hierover geïnformeerd. Ook is de huiswerkklas gesplitst in groep 5/6 en groep 7/8, elk in een eigen lokaal. Juf Bianca begeleidt de leerlingen van groep 5 en 6 in het lokaal van groep 4b. De leerlingen van groep 7 en 8 blijven bij Juf Ashley in groep 7/8.

Vanaf september 2021 zal er weer voor de huiswerkklas betaald moeten worden.