Ouderportaal

De huiswerkklas

De huiswerkklas

Elke dinsdag (behalve in de vakanties) begeleidt juf Ashley leerlingen van groep 6 tot en met 8 bij het maken en het plannen van hun huiswerk. Bovendien wordt er aandacht besteed aan het ‘leren leren’. De leerlingen zullen tijdens de huiswerkbegeleiding ongeveer driekwart van het huiswerk maken en het andere kwart thuis. Samen maken wij, met behulp van de agenda, een planning. Wanneer moet het huiswerk ingeleverd worden? Wanneer ga je het thuis afmaken? Daarnaast wordt er gekeken hoe de leerlingen het beste kunnen leren voor een toets. Hoe leer je de woordjes voor Engels? Hoe ga je alles onthouden van topo? En hoe leer je nou die samenvattingen van Blink?

Om 14.15 uur verzamelen de leerlingen in het lokaal van groep 5/7. De leerlingen van hebben tot 15.15 uur de tijd om aan het huiswerk te werken en te leren voor de toetsen. Om 15.15 uur worden de leerlingen naar de ingang van het schoolgebouw begeleid.

De groepsleerkracht kan aan Juf Ashley namen doorgeven van leerlingen waarvan de groepsleerkracht denkt dat hij/zij baat heeft bij de huiswerkklas. De groepsleerkracht en Juf Ashley gaan over deze leerlingen in gesprek en Juf Ashley maakt een keuze welke leerlingen deel kunnen nemen aan de huiswerkklas. De ouders van de uitgekozen leerlingen krijgen van Juf Ashley een bericht met de vraag of zij gebruik willen maken van de huiswerkklas. Na toestemming van u als ouder, kunt uw zoon/dochter deelnemen aan de huiswerkklas.

Meerdere keren per jaar wordt er gekeken of de leerlingen nog baat hebben bij de huiswerkklas of dat zij het geleerde zelf kunnen gaan toepassen in de praktijk, zonder de huiswerkklas. Het kan dus zijn dat uw zoon/dochter niet het hele schooljaar naar de huiswerkklas gaat.