Ouderportaal

Doelgroepkinderen

Doelgroepkinderen


Er zijn peuters die in aanmerking komen voor extra taal- en/of ontwikkelingsondersteuning. Dit zijn:

kinderen waarvan ouders minder dan twee jaar voortgezet onderwijs hebben genoten, of
kinderen die thuis overwegend (meer dan 50%) in aanraking komen met een andere taal dan het Nederlands, of
kinderen die door het consultatiebureau zijn geïndiceerd als ‘doelgroepkind’.
Deze kinderen mogen de peuterspeelzaal op vier in plaats van twee vaste dagdelen per week bezoeken. Een van de ouders neemt verplicht deel aan de wekelijkse ouderbijeenkomsten die worden georganiseerd door Stichting Aanzet. Het doel van de ouderbijeenkomsten is om u te helpen bij het ondersteunen van uw kind in zijn/haar ontwikkeling. Het contact met de pedagogisch medewerkers op de peuterspeelzaal is daarbij erg belangrijk.

Indien uw kind een doelgroepkind is, ontvangt u op het consultatiebureau een verwijzing voor de peuterspeelzaal. Wij informeren het consultatie-bureau over de plaatsing van de kinderen die, op basis van een verwijzing, bij ons zijn aangemeld als doelgroepkind. Wij gaan uiteraard vertrouwelijk om met uw gegevens en hanteren een privacyreglement.