Ouderportaal

Aardbeving Turkije en Syrië

Aardbeving Turkije en Syrië

Beste ouders en/of verzorgers,

Graag vragen wij aandacht voor de situatie in Turkije en Syrië. Velen van ons hebben de schokkende beelden gezien en/of kennen mensen voor wie deze gebeurtenis een grote impact heeft. Daarom willen we met de kinderen, het team en u actie ondernemen zodat we met elkaar iets kunnen betekenen voor een ander.

Giro555 | Help slachtoffers aardbeving
Giro 555 helpt slachtoffers van de aardbeving in de getroffen gebieden.