Ouderportaal

Informatie over de Meerjarengroep

Informatie over de Meerjarengroep

Beste ouders/verzorgers,

We hopen dat u en uw kind(eren) een goede zomervakantie hebben gehad en lekker hebben kunnen ontspannen.

Deze week starten we geleidelijk op. Komende weken zullen we extra investeren in de groepsvorming zodat het een gezellig schooljaar wordt: "De gouden weken!" noemen we die. 

Goed om te weten:

De kinderen van de Meerjarengroep kunnen vanaf 08.35 uur via de hoofdingang naar binnen. Om 08.45 uur sluiten de deuren en starten we in de klas.
 
Om het schooljaar goed te beginnen hebben de kinderen een aantal dingen nodig. Het is fijn als de kinderen komende dinsdag de volgende spullen bij zich hebben:

  • Een lege etui (alle spullen die de kinderen nodig hebben, krijgen ze op school)
  • Gymspullen
  • Lunch en pauzehap
  • Een 23-rings multomap (voor vrijdag)
  • Een goed humeur :)
Bewegingsonderwijs:
In de eerste week gymmen alle kinderen van de Meerjarengroep op dinsdag en donderdag. Vanaf de tweede week start het schoolzwemmen van groep 5 en gymt groep 5 alleen nog op donderdag.
- Groep 5: maandag zwemmen, donderdag gym.
- Groep 6/7: dinsdag en donderdag gym.

Zonder gymspullen mogen de leerlingen niet meedoen met de gymles. Ook zal de klas regelmatig op de maandagen en vrijdagen drama- en danslessen volgen in het speellokaal. Zowel in de gymzaal als het speellokaal zijn gymschoenen verplicht. Voor dans en drama is verder geen gymkleding nodig. Het is mogelijk om de gymschoenen op school te laten. Graag de gymkleding thuis na elke gymles wassen.

Mocht uw kind niet in staat zijn om mee te gymmen, dan verzoeken we u een bericht via Schoudercom te sturen of een briefje mee te geven met de reden. 

Huiswerk:
Vanaf dinsdag 30 augustus krijgen de kinderen wekelijks op dinsdag huiswerk mee. Dit kan zowel maakwerk als leerwerk zijn. Het gemaakte huiswerk moet op de maandag daarop worden ingeleverd. Als de kinderen toetsen hebben, zorgen wij ervoor dat de kinderen altijd een week de tijd hebben om te leren.  

Telefoon:
Sommige kinderen zijn in bezit van een eigen telefoon. Op IKC De Ark is de afspraak voor alle leerlingen dat hun mobiele telefoon in het schoolgebouw uit moet staan. Indien nodig kan uw kind via de schooltelefoon bellen wanneer dat nodig is. Onder schooltijd bewaart uw kind de telefoon in de eigen tas. Het meenemen van een mobiele telefoon is op eigen risico. De school is niet aansprakelijk voor schade, diefstal etc.

Communicatie:
De communicatie verloopt zoveel mogelijk via Schoudercom. O.a. via deze blog houden wij u op de hoogte van waar we in de klas mee bezig zijn.

Absentiemeldingen ontvangen wij ook graag voor schooltijd via Schoudercom, met toelichting.

Verdere informatie over de Meerjarengroep ontvangt u op 9 september via de mail.

Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact met ons op. We houden de lijnen graag (wederzijds) kort.

 
Wij kijken ernaar uit om de kinderen  te ontvangen!

 
Met vriendelijke groeten,

Juf Arianne (ma/di/woe)

Juf Carla (do/vr)

Juf Cindy (onderwijsassistente)