Ouderportaal

Nieuws van de Bibliotheek op School              

Nieuws van de Bibliotheek op School              

Van 25 maart tot en met 1 april 2022 zijn de Media Ukkie Dagen waarin aandacht wordt gevraagd voor mediawijsheid in de opvoeding van kinderen van 0 tot 6 jaar.
> www.mediaukkiedagen.nl

Met het thema Swipe, Stap, Sprong krijgt u als ouder antwoord op vragen zoals: 

·  Kun je een kind alleen met een tablet, tv, smartphone of boekje laten spelen of is samen     beter? 

·  Hoe begeleid je een kind stap voor stap in de ‘digitale wereld’? 

·  Hoe zet je media in, zodat een kind er ook iets van leert en sprongen maakt?

·  Hoe maak je keuzes die aansluiten op de ontwikkeling van het kind? 

Op 28 maart om 20 uur kunt u de gratis landelijke Webinar van Mediaopvoeding expert Denise Bontje voor ouders met praktische tips volgen. Informatie hierover vindt u op de site van Bibliotheek De Plataan.

www.debibliotheekdeplataan.nl/Lezen/jeugd/0-6/mediaopvoeding.html