Ouderportaal

Oefenen met Gynzy in groep 3a

Oefenen met Gynzy in groep 3a

Tijdens de rapportgesprekken hebben meerdere ouders aangegeven het fijn te vinden als de kinderen thuis kunnen oefenen met de leerstof van school. Liefst via Gynzy, zoals ook gedaan werd tijdens de coronasluiting. U kunt thuis naar gynzykids.com gaan of de gynzykids app downloaden. Er wordt naar een gebruikersnaam en wachtwoord gevraagd. 
Na het inloggen gaat uw kind bovenaan de pagina naar 'werkboek'. Hier staan bundels klaar met oefeningen voor 'spelling', 'rekenen' en 'letters'. Na het kiezen van een van deze kan gedrukt worden op 'start hele bundel'. De oefeningen starten dan vanzelf. Er kan altijd tussentijds gestopt worden. Het programma gaat een volgende keer automatisch verder. Klaar? Dan kan er in plaats van 'start hele bundel' ook gekozen worden voor 'naar eilanden'. Hier kan nog verder geoefend worden met dezelfde leerstof. 

Let op: oefenen is voor niemand verplicht! Het is voor wie er behoefte aan heeft en het leuk vindt! :)