Ouderportaal

Politieles groep 7a

Politieles groep 7a

Op dinsdag 31 mei kregen de leerlingen van groep 7 bezoek van twee agenten, Menno en Roy (Roy van den Berg is onze wijkagent). Het was soms lang en veel luisteren, maar zeer zeker erg interessant. We hebben het gehad over meeloopgedrag, pestgedrag, groepsgedrag, normen& waarden en vooral: Wat je ook kiest…. Het is jouw keuze!

Het programma is opgezet om kinderen duidelijk te maken dat kiezen voor het juiste niet altijd even makkelijk is, maar wel ontzettend belangrijk. Een keuze kan enorme gevolgen hebben voor jezelf en/of anderen.

Het Educatief Programma Jongeren (EPJO) is een interactief lesprogramma ontwikkeld door de politie en de Peter Faber Stichting voor de leerlingen van groepen 7 en 8 basisschool en het voortgezet onderwijs. Het programma is gericht op misdaadpreventie en laat politie, andere rolmodellen en eventueel zelfs ex-gedetineerden voor de klas in gesprek gaan met de leerlingen.

Aan het eind mochten de kinderen allerlei vragen stellen. Ook werden de handboeien nog even getest!