Ouderportaal

Politieles in groep 6a

Politieles in groep 6a

Op maandag 6 maart is groep 6a gestart in het “noodlokaal”. Hier kregen de leerlingen direct bezoek van agent Menno. Dát was even “schakelen” zo na de vakantie.

Het was soms lang en veel luisteren, maar zeer zeker erg interessant. We hebben het gehad over respect. Wat houdt dit in? Ook spraken we over meeloop-gedrag, pestgedrag, groepsgedrag, normen & waarden en vooral: Wat je ook kiest…. Het is jouw keuze!

Het programma is opgezet om kinderen duidelijk te maken dat kiezen voor het juiste niet altijd even makkelijk is, maar wel ontzettend belangrijk. Een keuze kan enorme gevolgen hebben voor jezelf en/of anderen.

Het Educatief Programma Jongeren (EPJO) is een interactief lesprogramma ontwikkeld door de politie en de Peter Faber Stichting voor de leerlingen van groepen 7 en 8 van de basisschool en het voortgezet onderwijs. Het programma is gericht op misdaadpreventie en laat politie, andere rolmodellen en eventueel zelfs ex-gedetineerden voor de klas in gesprek gaan met de leerlingen.

Aan het eind mochten de kinderen allerlei vragen stellen.