Ouderportaal

Rekenen met de getallenlijn met groep 3b

Rekenen met de getallenlijn met groep 3b

Woensdag 20 april zijn we tijdens de rekenles aan de slag gegaan met het rekenen op de getallenlijn. Samen met hun maatje kregen de kinderen een getallenlijn en een knijper. Om de beurt hebben de kinderen de knijper ergens op de getallenlijn geplaatst en samen berekend op welk getal de knijper hing.