Ouderportaal

Rekenen tot 10 groep 3b

Rekenen tot 10 groep 3b

Het steeds vlotter kunnen uitrekenen van de erbij- en erafsommen tot 10 blijft erg belangrijk. Vrijdagmorgen hebben we dit geoefend. Niet in het lokaal, maar buiten!
Op het plein stonden verschillende getallen, zoals 6, 7, 8, 9 en 10. Alle kinderen hadden een krijtje meegekregen en hebben bij alle getallen zo veel mogelijk sommen geschreven die de uitkomst hadden van het getal waar ze bij stonden. Dit gaat steeds beter, we hebben veel sommen verzameld!