Ouderportaal

Rekenweek in groep 6a

Rekenweek in groep 6a

Maandag 27 maart gingen we van start met “de rekenweek”. 

Gedurende de rekenweek gaan wij schoolbreed extra aan de slag met rekenen. 
De rekenweek is een week waarin buiten de reguliere rekenlessen extra aandacht is voor rekenen, vooral in praktische zin, dus handelend rekenen. De rekenonderwerpen 'meten, tijd en geld' worden op deze wijze extra uitgediept. In groep 6 hebben we dagelijks het automatiseren geoefend. Hier gaan we sowieso mee verder.

Ook hebben de kinderen er een natte boel van gemaakt. Met flessen, bekers, maatbekers, lepels en kannen hebben zij via een werkblad de inhoud bekeken, geschat en gemeten.
Deze week kwam ook het meten van de omtrek/omvang aan bod. Wat is de omtrek van je hoofd? Wat is de omtrek/omvang van je nek en je bovenarm? We hebben geschat wat de omtrek is van de “gespierde bovenarm” van meester Rico en gemeten natuurlijk! Ook de buik van juf Loïs hebben we gemeten (die is zwanger). Met meetlinten hebben de kinderen van alles opgemeten. “Dan weet je wel hoel aat het is”. Hoewel…. sommige kinderen dat nog niet zo goed weten. Graag extra oefenen met klokkijken!