Ouderportaal

Samenwerken met groep 8

Samenwerken met groep 8

Afgelopen dinsdag hebben de kinderen van groep 3/4 verteld wat zij later zouden willen worden. Samen met de stagiairejuf, juf Maud, zijn de kinderen woorden gaan bedenken, plaatjes gaan zoeken en hebben zij verteld waarom ze voor dat beroep hebben gekozen. 

Groep 4 moest ook extra goed op de lidwoorden letten, want dat hebben ze geleerd bij taal. Tijdens handvaardigheid hebben de kinderen dinsdag tekeningetjes gemaakt die bij hun beroep en woorden passen.

De juffen vonden het super leuk om te zien hoe goed groep 8 de kinderen uit groep 3/4 aan het helpen waren, maar ook om te zien hoe enthousiast iedereen was.