Ouderportaal

Week 5 in groep 1b/2b

Week 5 in groep 1b/2b

Voor de woordenschat van herfst heeft de meester een powerpoint gemaakt. We oefenen daar veel mee; beginklank, woordstukjes en klankgroepen. We doen er veel spelletjes mee om de woorden te leren.

Met beeldende vorming maken we een dekbed voor de eekhoorn. We mogen met de primaire kleuren (rood, geel, blauw) weer herfstkleuren gaan mengen. Volgens de meester bestaan er geen blauwe blaadjes, dus die mogen niet. Als de verf droog is, mogen we de blaadjes uitknippen. Dit is ook een goede oefening. Vervolgens plakken we ze op en hebben een mooi dekbed.

Ook moeten we rekenen met kastanjes. De meester laat een plaatje zien met een hoeveelheid kastanjes. Die moeten we tellen en neerleggen. Vervolgens zegt de meester dat we er 1 meer en 1 minder moeten neerleggen. Het blijft toch wel lastig. Maar met ondersteuning gaat het steeds beter.

Op de gang staat de zandtafel/watertafel met de door de kinderen gespaarde herfstattributen. Dat is fijn, want hier kunnen we ontdekken en lekker tellen. Ook heeft de meester voor deze bak een telformulier gemaakt.

In de bouwhoek mogen we holen en huizen maken voor de dieren in het bos. We kunnen al mooie creaties maken.