Ouderportaal

Woordenschat

Woordenschat


Vanaf de peuters tot en met de groepen 1 en 2 van de basisschool werken we eenzelfde methodiek voor woordenschatonderwijs. Het doel is dat peuters en kleuters 3.000 woorden van de Basiswoordenlijst Amsterdamse Kleuters leren voordat zij naar groep 3 gaan. Een goede woordenschat is een onmisbare basis voor kinderen om te leren lezen, schrijven én rekenen in groep 3 en verder. De pedagogisch medewerkers van de peuterspeelzaal, de leerkrachten van groep 1 en 2 van de basisschool én ouders werken met hetzelfde lesmateriaal om de woordenschat en de taalontwikkeling van kinderen te vergroten.